Przedstawiamy poniżej wybrane zdjęcia z najciekawszych zleceń przez nas realizowanych lub w których braliśmy udział.

2019 – Zagnańsk

Prace wycinkowe oraz pielęgnacyjne w drzewostanie otaczającym pomnik przyrody „Dąb Bartek” w Zagnańsku na zaproszenie firmy Green Park.

2018 – Żelazowa Wola

Cięcia pielęgnacyjne drzew oraz instalacja wiązań elastycznych drzew na terenie muzeum „Miejsce urodzenia Fryderyka Chopina” w Żelazowej Woli na zaproszenie firmy Akdaemia Arborystyki.

2018 – Park Mużakowski w Łęknicy

Wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu zwiedzających oraz pielęgnacja 144 drzew w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodzenia „Szkółki”. W przypadku 40 drzew zastosowano elastycze wiązania „Cobra”.

2017 – Stolniki

Przeprowadzenie zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych 154szt. drzew zabytkowej „Alei lipowo-kasztanowcowej” w Stolnikach stanowiącej pomnik przyrody oraz wykonanie 110 szt. nasadzeń uzupełniająych. W trakcie prac zainstalowano 196szt. wiązań elastycznych „Cobra”.

2016 – Legnica

Wykonainie cięć pielęgnacyjnych oraz redukcyjnych drzew przy ul. Parkowej oraz na terenie zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy.

2016 – Kielce

Wykonanie cięć pielęgnacyjnych 33szt drzew pomnikowych na terenie miasta Kielce. W sumie zainstalowano 8szt wiązań elastycznych „Cobra” a w przypadku 4szt zastosowano także pułapki feromonowe zmniejszające populacje Szrotówka kasztanowcowiaczka.

2015 – Wola Wiązowa

Wykonanie cięć pielęgnacyjno-redukcyjnych pomnikowego dębu oraz instalacja statycznego wiązania zabezpieczającego pięknięty pień drzewa.

WRÓĆ NA STRONĘ GŁÓWNĄ